23 augustus 2007

Het is weer de jeugd die er niets van bakt...

Recent kwam in de krant een artikel over een peiling van het tijdschrift EOS. Daaruit moet blijken dat de wetenschappelijke feitenkennis van de jonge Belgen er niet zo goed voorstaat. Eén derde van de jongeren tussen 18 en 34 jaar zou niet weten dat de aarde rond de zon draait. Is dit nu om te lachen of te huilen?
Je kan je afvragen of dergelijke kennis wel zo belangrijk is in onze huidige maatschappij. Kom ik met dergelijke kennis verder in het leven? Wordt mijn gezin daar beter van? Kan ik daar überhaupt iets mee aanvangen?
Ik vind dat de resultaten van dergelijk peilingen echt geen aanleiding moeten zijn om te paniekeren. Iedere generatie denkt dat het met de kennis van de jeugd van tegenwoordig slecht gesteld is. Ik kan me nog levendig de pleidooien van onze retorica leraar wiskunde voor de geest halen waarin hij fulmineerde over het feit dat 'jullie bende tegenwoordig niets meer weten en dat het in zijn tijd heel wat anders was...' Volgens mij is de kennis van de jeugd anders, niet minder.
Trouwens, wie van onze generatie weet hoe een TV in elkaar zit? We zijn daar toch ook mee opgegroeid?
Het is veel belangrijker dat je weet hoe je iets moet gebruiken, dan dat je weet hoe het in elkaar zit. Je moet weten hoe je een smsje verstuurd, maar welke technologie hierachter zit is van ondergeschik belang.
Wat je de jeugd vooral moet bijbrengen is hoe ze kritisch moeten denken.
Het is dus niet van belang dat je weet hoe het internet werkt, maar dat je in staat bent, om in de enorme hoeveelheid informatie die dat internet je biedt, het kaf van het koren te scheiden. Je moet hen leren die massa aan informatie niet klakkeloos over te nemen, maar kritisch te analyseren. En daar is nog heel wat werk voor zij die zich inzetten voor de opleiding van die jeugd.

0 reacties:

Mogelijk gerelateerde posts