20 maart 2008

Open brief aan de eerste minister

Geachte Heer Leterme,

na 282 dagen is Uw kind geboren. Het is niet om aan te zien. Het is geboren omdat het enige alternatief nieuwe verkiezingen waren. Ondanks een dracht van meer dan 9 maanden is het heel prematuur. Het zal maar leven tot de zomer.

Uw regeerakkoord is geen regeerakkoord. Er staat niets in! U gaat 'onderzoeken', een 'dialoog' aangaan en hebt veel 'voornemens'. Maar dergelijke termen passen niet in zo'n akkoord. Waar zijn de cijfers, de beslissingen?
Al je voornemens samen gaan heel wat kosten. Waar ga je die 10 miljard euro halen? Je weet toch dat je 1,8% - en niet 1% - van het BBP moet over hebben tegen 2011. Dit staat zo in de wet. Hoe ga je daar rond geraken? Of telt de wet niet voor jullie?

Meneer de minister, je laat ons in de steek. Je speelt met onze 'oude dag'. 800.000 mensen hebben je het vertrouwen gegeven, maar je laat ze in de steek. Doe er nog iets aan voor het te laat is. Bestuur ons land zoals een goede huisvader. Het is cliché, maar daarom niet minder waar.

Wat zijn eigenlijk je prioriteiten? Je spreekt altijd van goed bestuur. Maar daar heb ik de laatste negen maanden nog niet veel van gezien. Je prioriteiten zouden toch dat goed bestuur moeten zijn, de toekomst van ons land en het nastreven van een evenwichtig compromis tussen de twee taalgemeenschappen. Maar ik raak meer en meer overtuigd van het feit dat je hele ploeg meer belang hecht aan de volgende verkiezingen dan aan die prioriteiten.

En de kranten zijn ook niet echt mals. Ze zijn het allen eens: 'Niemand gelooft erin'; 'Puin ruimen'; 'Ceci n'est pas un regeerprogamma'; 'Schijnvertoning'; 'No future?' Er moet dan toch iets van aan zijn. Het zijn daar toch niet allemaal ezels.

In juli komt je volgende kans. De vierde al. Meneer de minister, het moet dan echt beter!

0 reacties:

Mogelijk gerelateerde posts