19 december 2007

Magna Carta

Eén van de hoekstenen van onze huidige democratie, een exemplaar van de Magna Carta, is vandaag in New York door het veilingshuis Sotheby's voor 14,8 miljoen euro verkocht. Dit exemplaar dateert uit 1297 en draagt het zegel van koning Edward I.

Van die Magna Carta bestaan er nog 17 originelen. Ze zijn allen - met uitzondering van het vandaag verkochte exemplaar - in het bezit van musea, kerken of bibliotheken.

De Magna Carta was een overeenkomst waarin de macht van de Britse vorst Jan zonder Land op 15 juni 1215 door zijn baronnen werd ingeperkt. Pas in 1225, na een aantal aanpassingen, werd de definitieve tekst opgesteld.

Talrijke latere documenten, zoals de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, zijn gebaseerd op de tekst van die Magna Carta.

0 reacties:

Mogelijk gerelateerde posts